Kontakt

+48 12 356 54 43

Napisz do nas
Zostaw numer my ODDZWONIMY

Języki

  • English
  • Polski
W trosce o środowiskoGeomar - recykling płytek elektronicznychGeomar - zarządzanie odpadami przemysłowymiGeomar - skupujemy procesoryGeomar - odbieramy odczynnikiGeomar - sprzatamy elektrosmieciGeomar - zbieramy baterieGeomar - odbieramy swietlowki

NOWA USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Od stycznia br obowiązuje nowa Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym.
W związku z tym ,że działamy zgodnie z zapisami Ustawy oraz , że jesteśmy zarejestrowanym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Zakładem Przetwarzania pod nr rejestrowym E 0000839 ZP jesteśmy zobowiązani zamieści do wiadomości treśc Art 35 Ustawy :

1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu :

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dniaa 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych

2) prowadzącym zakład przetwarzania

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących częśc sprzętu , z którego powstał zużyty sprzęt , w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 

 

Certyfikat bezpiczenstwa Zielona inicjatywa gospodarcza Kupuj odpowiedzialnie