2020-09-09

Tylko BDO

BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) to polska narodowa baza danych, która śledzi produkty, opakowania oraz gospodarowanie odpadami. Jest to system rejestracji obowiązkowy dla przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję, import lub zarządzanie produktami i odpadami. System BDO ma na celu poprawę ochrony środowiska poprzez zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami i praktyk recyklingowych. Pomaga w monitorowaniu i kontrolowaniu przepływu odpadów od produkcji do utylizacji lub recyklingu, promując w ten sposób zrównoważone praktyki zarządzania odpadami.

Powrót do aktualności