PL EN

2024-02-08

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173 z późn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności (stosowanie spektrometru XRF) na zdrowie ludzi i na środowisko.

Powrót do aktualności


2003 - 2024 © Geomar Sp. z o.o

Dane osobowe Cookies