PL EN
Metody przekształcenia i niszczenia wyrobów oraz towarów
pattern

Metody przekształcenia i niszczenia wyrobów oraz towarów

2021-02-27

Co zrobić z towarami wycofanymi ze sprzedaży lub rynku, przeterminowanych, wybrakowanych, uszkodzonych lub zanieczyszczonych? Przedstawiamy sposoby, jak niszczy się tego rodzaju wyroby oraz oceniamy ich skuteczność oraz wpływ na środowisko naturalne.

Jakie produkty i wyroby poddawane są takim procesom?

Wiele firm produkcyjnych i przemysłowych, a także sklepy czy hurtownie, posiadają produkty lub wyroby, które są wybrakowane, niepełnowartościowe, przeterminowane, zostały zanieczyszczone np. w wyniku pożaru lub też jest to towar skonfiskowany na granicy przez służby celne. Może to być również asortyment wycofany z handlu lub rynku, a także niespełniający polskich norm prawnych. We wszystkich tych sytuacjach należy zastanowić się, co zrobić z takimi produktami i wyrobami. Szczególnie w sytuacji, gdy jest ich dużo i zajmują niepotrzebnie miejsce w magazynie, co generuje dla firmy dodatkowe koszty. Sposobów na niszczenie produktów i niszczenie wyrobów oraz metod, jakich można do tego użyć, jest kilka. Którą z nich wybrać?

Mechaniczne niszczenie produktów i wyrobów

Popularnym sposobem na niszczenie produktów i wyrobów niepełnowartościowych, uszkodzonych, wycofanych ze sprzedaży lub przeterminowanych jest metoda mechaniczna. Polega ona na zastosowaniu odpowiedniego urządzenia, który w mechaniczny sposób niszczy tego rodzaju odpady. Przykład takiego urządzenia to maszyna rozdrabniająca. Atutem tej metody jest możliwość, by uszkodzone i rozdrobnione tym sposobem odpady przekazać do obróbki lub utylizacji. Jeśli z odpadów da się pozyskać jakieś surowce wtórne do ponownego użytku, to trafiają one w odpowiednie miejsce. W przypadku odpadów, z których nie można pozyskać żadnych surowców, przekazuje się je do termicznego przekształcenia.

Termiczne przekształcanie odpadów

Procesy te zachodzą w spalarniach odpadów, które często pełnią także funkcję elektrowni lub elektrociepłowni, bo w procesie spalania produkowana jest duża ilość energii elektrycznej lub cieplnej. W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają “skutki uboczne” w postaci żużlu, popiołu, pyłu i innych pozostałości - mogą one stanowić nawet do 25% objętości odpadów, które zostały poddane termicznego przekształceniu. Termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach budzi kontrowersje - istnieją inne, bardziej ekologiczne, etyczne i tańsze metody przekształcania lub niszczenia odpadów. Zaliczane są do nich m.in. recykling i kompostowanie. W spalarniach odpadów emitowane są zanieczyszczenia, które trafiają do powietrza. Co prawda istnieje coraz więcej systemów oczyszczania spalin, jednak nadal nie wyeliminowały one całkowicie tego problemu i powstających wówczas spalin.

Inne sposoby przekształcania odpadów

Poza mechanicznym niszczeniem oraz spalaniem istnieją jeszcze inne sposoby przekształcania odpadów, m.in.:

  • segregacja - metoda ta jest podstawą w unieszkodliwianiu i neutralizacji odpadów. Dzięki podziałowi odpadów na poszczególne surowce, takie jak szkło czy papier, łatwiej odzyskać z nich surowce, które można ponownie użyć i wykorzystać przy produkcji nowych materiałów,
  • kompostowanie - metoda ta zaliczana jest do naturalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów. Wielkim jej atutem jest zmniejszenie objętości składowanych odpadów o 30 nawet do 50%, a także możliwość pozyskanego tą metodą nawozu wykorzystania np. w rolnictwie lub ogrodnictwie. Do kompostownika można wrzucić np. słomę zbożową, liście, roślinne odpady kuchenne, ścinki z warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki z jajek.

Odpady, które mogą trafić do kompostownika, to mocno ograniczona grupa wyłącznie odpadów biodegradowalnych. Z kolei segregacja opiera się na podziale, obowiązującym od 2020 roku, na 5 frakcji, a są to papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Poza powyżej opisanymi sposobami unieszkodliwiania odpadów istnieje jeszcze jedna metoda - mianowicie składowanie. Składowiska odpadów dzielą się na 3 typy: odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz odpadów komunalnych. Warto dodać, że na składowisko powinny trafić wyłącznie odpady, z których wcześniej odzyskano odpady nadające się do ponownego przetworzenia.

Powrót do bloga

Gdzie wywozić odpady przemysłowe?

Gdzie wywozić odpady przemysłowe?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
Które elementy komputera podlegają utylizacji?

Które elementy komputera podlegają utylizacji?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
Co można przywieźć do skupu złomu komputerowego?

Co można przywieźć do skupu złomu komputerowego?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

2003 - 2024 © Geomar Sp. z o.o

Dane osobowe Cookies