Klienci geomar recykling

Zdjecie do klienta

Szkoły

Zużyty sprzęt elektroniczny

Zdajemy sobie sprawę, że nowoczesna edukacja bazuje na technologii. Wraz z postępem technologicznym, stare komputery, projektory czy inne urządzenia stają się przestarzałe i wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Oferujemy szkołom i uczelniom profesjonalny odbiór i recykling zużytego sprzętu elektronicznego, dbając o środowisko i przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.

Przeterminowane odczynniki chemiczne

Laboratoria szkolne i akademickie są miejscem innowacji i nauki. Jednak w miarę upływu czasu niektóre odczynniki chemiczne mogą stać się niepotrzebne lub przeterminowane. Nasza firma gwarantuje bezpieczny i zgodny z prawem odbiór oraz utylizację takich substancji, zapewniając bezpieczeństwo dla uczelni i ich pracowników.

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie: Jesteśmy ekspertami w dziedzinie recyklingu i utylizacji, z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Bezpieczeństwo: Gwarantujemy bezpieczny transport i utylizację odpadów, chroniąc uczelnie przed potencjalnymi ryzykami.

Zgodność z przepisami: Działamy w pełni legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając uczelniom spokój sumienia.

Edukacja: Oferujemy również warsztaty i szkolenia dla uczniów i studentów na temat odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i znaczenia recyklingu dla środowiska.

Zaangażuj swoją szkołę w działania na rzecz środowiska i wybierz Geomar jako swojego zaufanego partnera w zakresie recyklingu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla placówek edukacyjnych!

Zdjecie do klienta

Laboratoria

Laboratoria chemiczne, zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i innych, generują szereg odpadów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Dlatego też odpowiednie zarządzanie tymi odpadami staje się kluczowe. Oto kilka powodów, dla których laboratoria, w tym szkolne, powinny współpracować z wyspecjalizowanymi firmami recyklingowymi jak Geomar Recykling:

Ochrona środowiska:

Odpady chemiczne mogą być szkodliwe dla środowiska. Mogą zanieczyszczać wodę, powietrze oraz glebę, prowadząc do trwałych uszkodzeń ekosystemów. Wyspecjalizowane firmy recyklingowe dysponują technologią i wiedzą niezbędną do przetwarzania tych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym:

Niewłaściwe składowanie czy usuwanie odpadów chemicznych może prowadzić do wycieków, pożarów czy innych niebezpiecznych sytuacji. Profesjonalne usługi Geomar Recykling zapewniają, że odpady są przechowywane, transportowane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Zgodność z przepisami prawa:

W wielu krajach istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące usuwania odpadów chemicznych. Współpraca z profesjonalną firmą recyklingową gwarantuje, że laboratorium przestrzega tych przepisów, unikając potencjalnych kar i sankcji.

Edukacja i odpowiedzialność:

Laboratoria szkolne mają również odpowiedzialność edukacyjną. Współpracując z Geomar Recykling, uczą uczniów odpowiedzialnego postępowania z odpadami chemicznymi, co jest cenną lekcją dla przyszłych pokoleń naukowców i obywateli.

Oszczędność i efektywność:

Współpraca z Geomar Recykling pozwala na efektywniejsze zarządzanie odpadami. Geomar oferuje także usługi konsultingowe, pomagając laboratoriom optymalizować procesy i redukować ilości odpadów.

Zdjecie do klienta

Urzędy

Zużyty sprzęt elektroniczny

W dobie cyfryzacji i automatyzacji, urzędy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii. Starają się być na bieżąco, co nieuchronnie prowadzi do konieczności wymiany starych systemów i urządzeń. Geomar Recykling oferuje kompleksową obsługę urzędów w zakresie odbioru oraz odpowiedzialnego i ekologicznego przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego.

Komisyjne niszczenie produktów

Rozumiemy, jak ważna jest poufność i bezpieczeństwo danych zawartych w urządzeniach używanych w urzędach. Dlatego oferujemy usługi komisyjnego niszczenia sprzętu IT, gwarantując całkowite i bezpieczne usunięcie wszelkich danych. Nasza oferta to pewność, że żadne poufne informacje nie wpadną w niepowołane ręce.

Dlaczego Geomar Recykling?

Profesjonalizm: Dzięki wieloletniemu doświadczeniu znamy specyfikę działania instytucji publicznych i dostosowujemy się do ich wymagań.

Zgodność z prawem: Nasze usługi są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami oraz ochrony danych osobowych.

Transparentność: Oferujemy pełen wgląd w proces niszczenia danych i potwierdzenie ich usunięcia.

Wszechstronność: Obsługujemy różnego typu instytucje: od urzędów gminnych, przez skarbowe, aż po izby celne.

Dbaj o odpowiedzialne zarządzanie odpadami i poufnością danych w Twoim urzędzie, wybierając Geomar Recykling. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej specjalistycznej ofercie dla urzędów!

Zdjecie do klienta

Przedsiebiorstwa

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwach: Dlaczego Geomar Recykling to najlepszy wybór?

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego i przemysłowego, przedsiębiorstwa generują coraz większe ilości odpadów elektronicznych i przemysłowych. Właściwe ich zagospodarowanie staje się nie tylko koniecznością ekologiczną, ale i korporacyjną odpowiedzialnością. Oto powody, dla których przedsiębiorstwa powinny wybrać Geomar Recykling jako partnera w odpowiedzialnym zarządzaniu odpadami:

Ochrona środowiska:

Wśród odpadów przemysłowych i elektronicznych znajdują się substancje potencjalnie szkodliwe dla środowiska, takie jak rtęć czy ołów. Geomar Recykling gwarantuje ich bezpieczne przetwarzanie, chroniąc przyrodę i zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.

Odzysk wartościowych zasobów:

Elektronika i komponenty przemysłowe często zawierają cenne surowce, takie jak metale szlachetne. Dzięki nowoczesnym metodom recyklingu stosowanym przez Geomar, te surowce mogą zostać odzyskane i ponownie wykorzystane, zmniejszając potrzebę eksploatacji naturalnych zasobów.

Zgodność z przepisami:

Wiele krajów wprowadza surowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami przemysłowymi i elektronicznymi.

Geomar Recykling zapewnia przedsiębiorstwom pełne wsparcie w zakresie przestrzegania tych regulacji, chroniąc je przed potencjalnymi karami.

Zdjecie do klienta

Serwisy IT

dzisiejszym cyfrowym świecie serwisy IT napotykają na rosnącą ilość odpadów elektronicznych – od zużytych komponentów po całe urządzenia, które nie nadają się już do dalszego użytku. Chociaż te elementy mogą wydawać się już bezwartościowe, mają ogromny wpływ na środowisko.

Dlaczego serwisy IT powinny współpracować z Geomar Recykling w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami?

Ochrona środowiska:

Odpady elektroniczne zawierają substancje, które mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, jeżeli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Geomar Recykling gwarantuje profesjonalne przetwarzanie tych materiałów, chroniąc środowisko przed zanieczyszczeniem.

Odnowa zasobów:

Wiele komponentów elektronicznych zawiera cenne surowce, takie jak złoto, srebro czy metale ziem rzadkich. Przekazując odpady do firmy specjalizującej się w recyklingu, takiej jak Geomar, przyczyniasz się do odzyskiwania tych wartościowych materiałów, zmniejszając potrzebę wydobycia nowych surowców.

Zgodność z prawem:

W wielu krajach istnieją przepisy dotyczące właściwego gospodarowania odpadami elektronicznymi. Geomar Recykling pomoże Twojemu serwisowi IT w zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi normami i regulacjami.

Wizerunek firmy:

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz bardziej ceniona przez klientów i partnerów. Demonstrując troskę o środowisko poprzez współpracę z Geomar Recykling, budujesz pozytywny wizerunek swojego serwisu IT jako firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej w ochronę planety.