Administratorem danych jest GEOMAR RECYKLING Spółka z o. o. NIP/VAT ID: PL 6793188868, REGON 384193553 z siedzibą 32-020 Bodzanów 556. Odbiorcami danych osobowych są obstugujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca i zewnetrzna obsługa księgowa. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane stużące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe) Osobie, której dane dotyczą przystukuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.