USŁUGI DORADCZE

USŁUGI ŚRODOWISKOWE
USŁUGI ŚRODOWISKOWE

Oferujemy usługi w pełnym zakresie środowiskowym obejmującym zagadnienia techniczne, prawne i biznesowe. Nasi specjaliści wspierają prawidłowe zarządzanie procesami w ujęciu prawa środowiskowego z uwzględnieniem wszystkich obowiązków raportowych

Więcej

RAPORTOWANIE BDO
RAPORTOWANIE BDO

Oferujemy usługi wsparcia i bezpośredniej obsługi przedsiębiorstw w zakresie bazy danych o odpadach BDO

Więcej

SZKOLENIA
SZKOLENIA

Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu postepowania z odpadami z uwzględnieniem zagadnień BHP oraz ADR. Nasza oferta obejmuje też kompleksowe szkolenia Państwa pracowników w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o Odpadach oraz ustawy Prawo…

Więcej

DORADCA ADR
DORADCA ADR

Zapewniamy klientom kompleksowe usługi w zakresie Ustawy o Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych ADR. W zakresie zagadnień ADR naszych klientów obsługuje certyfikowany Doradca ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych

Więcej