PL EN

USŁUGI DORADCZE

Zdjecie oferty
USŁUGI ŚRODOWISKOWE
Oferujemy usługi w pełnym zakresie środowiskowym obejmującym zagadnienia techniczne, prawne i biznesowe. Nasi specjaliści wspierają prawidłowe zarządzanie procesami w ujęciu prawa środowiskowego z uwzględnieniem wszystkich obowiązków raportowych

Więcej

Zdjecie oferty
RAPORTOWANIE BDO
Oferujemy usługi wsparcia i bezpośredniej obsługi przedsiębiorstw w zakresie bazy danych o odpadach BDO

Więcej

Zdjecie oferty
SZKOLENIA
Oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu postepowania z odpadami z uwzględnieniem zagadnień BHP oraz ADR. Nasza oferta obejmuje też kompleksowe szkolenia Państwa pracowników w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o Odpadach oraz ustawy Prawo…

Więcej

Zdjecie oferty
DORADCA ADR
Zapewniamy klientom kompleksowe usługi w zakresie Ustawy o Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych ADR. W zakresie zagadnień ADR naszych klientów obsługuje certyfikowany Doradca ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych

Więcej


2003 - 2024 © Geomar Sp. z o.o

Dane osobowe Cookies