Gdzie wywozić odpady przemysłowe?
pattern

Gdzie wywozić odpady przemysłowe?

2024-03-29

Odpady przemysłowe nie powinny trafiać do zwykłych pojemników przeznaczonych do segregacji, które stoją na naszych posesjach, czy w częściach wspólnych bloków mieszkalnych. Absolutnie nie wolno pozostawiać odpadów przemysłowych w lasach ani na polach. Tak więc, gdzie należy wywozić odpady przemysłowe, aby nie zaszkodzić środowisku i nie złamać przepisów prawa?

Na początek warto odpowiedzieć na podstawowe pytanie, które zadaje sobie wiele osób nieinteresujących się wcześniej tematem odbioru, wywozu i utylizacji odpadów: co to są odpady przemysłowe? Najogólniej ujmując, są to odpady będące skutkiem działalności gospodarczej, których nie da się w 100% uniknąć podczas procesu wytwórstwa. Wbrew pozorom odpady przemysłowe produkują nie tylko ogromne zakłady produkcyjne, ale też szpitale, magazyny i wiele innych podmiotów. Jeśli chodzi o konkretne przykłady, możemy wyróżnić m.in.:

  • odpady z energetyki – np. odpady paleniskowe, produkty z odsiarczania spalin,
  • odpady hutnicze – np. żule bogate w pierwiastki metaliczne, szlamy z oczyszczania gazów odlotowych,
  • odpady wydobywcze – np. fizyczna i chemiczna przeróbka rud,
  • odpady z warsztatów samochodowych – np. smary, oleje,
  • odpady tekstylne – np.barwniki, pigmenty używane do barwienia tkanin,
  • odpady z zakładów budowlanych – np. farby, ciecze chemiczne, plastik.

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku każda firma, która produkuje odpady przemysłowe, ma obowiązek odpowiednio je zagospodarować – może to zrobić na własną rękę lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa zewnętrznego, które specjalizuje się w tego typu usługach. Warto dodać, że odpady przemysłowe stanowią około 80% odpadów produkowanych w Polsce. Co więcej, znaczna część odpadów przemysłowych jest zaliczana do kategorii odpadów niebezpiecznych. Są one: łatwopalne, podatne na korozję (trudne do składowania). Przykładowo, pozostawione same sobie mogą przenikać do gleby i zanieczyścić wodę. Z tej przyczyny przed utylizacją należy je unieszkodliwić, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia człowieka. Jeśli chcemy mieć pewność, że odpady zostaną zutylizowane w bezpieczny dla planety sposób, warto skorzystać z usług naszej firmy, która oferuje odbiór, transport i utylizację odpadów przemysłowych. Mamy potrzebne certyfikaty, działamy legalnie, przestrzegamy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy blisko 20-letnie doświadczenie (działamy na rynku od 2003 roku) i stałe grono zadowolonych Klientów. Jesteśmy terminowi, dysponujemy odpowiednimi opakowaniami, środkami transportu i zapewniamy kompletną dokumentację poświadczającą przekazanie odpadów przemysłowych do zneutralizowania. Zapraszamy serdecznie do kontaktu przedsiębiorstwa i podmioty generujące odpady przemysłowe. W szczególności z branży energetycznej, hutniczej, górniczej i przemysłu ciężkiego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Powrót do bloga

Na czym polega recykling?

Na czym polega recykling?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
Które elementy komputera podlegają utylizacji?

Które elementy komputera podlegają utylizacji?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
Niszczenie danych - kiedy i komu to zlecić?

Niszczenie danych - kiedy i komu to zlecić?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ