Które elementy komputera podlegają utylizacji?
pattern

Które elementy komputera podlegają utylizacji?

2024-03-29

W dzisiejszych czasach technologia rozwija się niezwykle szybko. Z cyfryzacją mamy już do czynienia we wszystkich dziedzinach życia – można zarówno pracować, jak i uczyć się zdalnie, a także załatwiać sprawy urzędowe online czy otrzymać e-receptę od lekarza zaledwie po rozmowie telefonicznej. Tym samym komputery i laptopy stały się sprzętami niezbędnymi w życiu codziennym. Stale wzrasta liczba używanych komputerów, jednak jednocześnie wzrasta także przyrost odpadów elektronicznych, czyli sprzętów zużytych, nie nadających się już do pracy. Zużytego komputera nie można po prostu wyrzucić do jednego z przyblokowych pojemników na odpady. Elektroniczne części mogą bowiem zawierać niebezpieczne związki chemiczne – z tego powodu wiele elementów należy poddać utylizacji i recyklingowi. Komputer do utylizacji należy oddać w odpowiednie miejsce.

Na sprzęt komputerowy składa się wiele podzespołów zaawansowanych technologicznie. Wewnątrz tych części znajdują się związki chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Kiedy sprzęt jest nowy i działa poprawnie nie stanowi zagrożenia, jednak zmienia się to z czasem – pod wpływem lat oraz eksploatacji właściwości urządzenia zmieniają się, ulegają dewastacji, a niebezpieczne substancje chemiczne mogą wydostać się z uszkodzonej lub zniszczonej obudowy na zewnątrz. Komputer do utylizacji – czyli taki, który jest uszkodzony bądź całkowicie zniszczony i nie działa poprawnie – pod żadnym pozorem nie powinien być składowany razem z innymi odpadami, ponieważ stwarza po prostu zagrożenie, do którego dopuścić nie można. Z tego względu taki sprzęt należy oddać w odpowiednie miejsce. Utylizacja komputera oraz recykling jego podzespołów według dyrektywy Parlamentu Europejskiego musi odbywać się w profesjonalnych oraz w pełni kontrolowanych warunkach. Zużyty sprzęt należy zatem oddać bądź sprzedać w odpowiednim miejscu, takim jak na przykład fachowy skup sprzętu IT.

Utylizacja komputera to nic innego jak bezpieczny demontaż oraz usunięcie szkodliwych substancji. Recykling natomiast jest bardziej skomplikowany. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie wszystko mu podlega. Podzespoły przeznaczone do ponownego wykorzystania muszą spełnić pewne warunki. Recykling polega na rozmontowaniu sprzętu tak, aby jak najwięcej jego elementów można było ponownie zastosować (bez stwarzania niebezpieczeństwa). Elementy w dobrym stanie podlegają naprawie i regeneracji, a przedtem są oddzielane od zepsutych komponentów. W przypadku, gdy komputer do utylizacji jest w bardzo złym stanie – odzyskuje się niektóre materiały, energię bądź substancje zachowanie w odpadach elektronicznych.

Według ustawy istnieje kilka grup sprzętu, które podlegają recyklingowi, między innymi:

- monitory, ekrany oraz sprzęt, który posiada ekran o powierzchni większej niż 100cm2 (np. laptopy);
- sprzęt małogabarytowy, którego wymiary nie przekraczają 50 cm (komputery osobiste, drukarki, routery);
- wielkogabarytowy sprzęt, którego wymiary przekraczają 50 cm (komputery i drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący).

Wszystkie części komputera mogą podlegać recyklingowi, jeśli zostaną do niego zakwalifikowane. Nawet z bardzo zniszczonego i zużytego sprzętu można odzyskać np. szkło, tworzywa sztuczne, metale czy energię. Przed oddaniem sprzętu do skupu należy oczyścić dysk z zapisanych danych. Natomiast toksyczne substancje są unieszkodliwiane w specjalnych instalacjach.

Powrót do bloga

Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci do zwykłego kosza?

Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci do zwykłego kosza?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
Gdzie wywozić odpady przemysłowe?

Gdzie wywozić odpady przemysłowe?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
Jak długo przechowywać dokumenty papierowe?

Jak długo przechowywać dokumenty papierowe?

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ