Kontakt

+48 12 356 54 43

Napisz do nas
Zostaw numer my ODDZWONIMY

Języki

  • English
  • Polski
Geomar - recykling płytek elektronicznychW trosce o środowiskoGeomar - zarządzanie odpadami przemysłowymiGeomar - zbieramy baterieGeomar - odbieramy swietlowkiGeomar - odbieramy odczynnikiGeomar - skupujemy procesoryGeomar - sprzatamy elektrosmieci

Jak korzystać z nowej Bazy Danych o Odpadach - przewodnik użytkownika.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje Rejestr BDO . W związku z tym wszystkie realizowane przez nas usługi związane z odbiorem odpadów prowadzone są zgodnie z wytycznymi BDO. Obsługujemy tylko podmioty posiadające aktualny wpis w BDO lub podmioty, które są zwolnione z usyskania wpisu.

Aby usprawnić proces oddawania odpadów Geomar Recykling przygotowal dla Państwa krótki przewodnik po BDO (aby zapisac kliknij prawym przyciskiem i wybierz "Zapisz jako")

Tutaj instrukcje dostepne sa w formie dokumetów PDF:


Kto ma obowiązek rejestracji w BDO

Obowiązkowi temu podlegają przedsiębiorcy którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych)

Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej: Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Czy masz obowiązek rejestracji możesz rownież sprawdzić wypełniając interaktywną ankiete udostępnioną prze BDO Ankieta


Rejestracja

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku. Zarejestrować się można wyłącznie za pomocą formularza elktronicznego: Formularz


Logowanie do BDO i dodawanie użytkownika podrzędnego.

Najlepiej jest korzystać z przeglądarki Chrome.

Logujemy sie na tej samej stronie co rejestracja: Logowanie do BDO

Geomar Recykling - przewodnik po BDO

Wejdź przez pole Login.gov.pl

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



I zaloguj sie przez profil zaufany lub bank

Prawdopodobnie będzie to bardzo rzadki sposób logowania konieczny tylko do składania sprawozdania lub wniosków przez BDO. Polecam aby w ten sposób logował się właściciel albo osoba odpowiedzialna wskazana przez właściciela. Do wszystkich pozostałych operacji wystarczy profil podrzędny.

Powiązanie BDO firmy z kontem BDO

Po zalogowaniu sie odnajdujemy żółty przycisk "Przypisz konto podmiotu" i klikamy

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Wpisujemy numer swój BDO oraz hasło. Jeżeli nie pamiętamy hasła trzeba napisać pismo do naszego Urzędu Marszałkowskiego o wygenerowanie nowego hasła. Link do takiego pisma poniżej

https://bip.malopolska.pl/api/files/2246344

Jeżeli mamy już powiązane konto możemy stworzyć użytkowników podrzędnych. Dodawanie użytkowników podrzędnych dokonujemy tylko przez konto zalogowane przez profil zaufany

Wybieramy przycisk "Opcje" i wyświetli sie nam pole "Wybierz" a poniżej użytkownicy. Klikamy w pole Użytkownicy.

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Nastepnie klikamy "Nowy użytkownik".

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Wypełniamy wszystkie pola pamiętając o tym, żeby nie dawać tego samego adresu e-mail jaki był podany we wniosku rejestracyjnym.

Osoba wskazana na podany adres email otrzyma stosowną informację z linkiem aktywacyjnym, po którego naciśnięciu będzie proszona o podanie swojego hasła do konta oraz do ponownego wpisania go poniżej. Nie zauważyłem aby hasło musiało by być nadzwyczaj skomplikowane, to od nas zależy jakie będzie.

Jeżeli logujesz się przez profil zaufany i będziesz prowadzić BDO dla swojej wygody najlepiej założyć KONTO PODRZEDNE. Wtedy logujesz się przez adres email i hasło. Tylko trzeba pamiętać aby dać inny adres e-mail od podanego we wniosku rejestracyjnym.


Jak prowadzić ewidencje odpadów w firmie w oparciu o BDO

Ewidencję odpadów prowadzi się w oparciu o KPO – kartę przekazania odpadów i KEO – kartę ewidencji odpadów. Schemat postępowania w BDO np. dla wytwarzającego odpady jest identyczny jak w wersji papierowej.

Poniżej schemat postępowania dla wytwarzającego odpady:

A. Karta Ewidencji Odpadów KPO

Gdy wytworzą się nam odpady określamy ich kod odpadów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
PDF z rozporządzneniem

Wszystkie kody odpadów jakie możemy wytworzyć mamy albo w stosownej decyzji administracyjnej albo wniosku rejestracyjnym do BDO. Jeżeli brakuje nam któregoś kodu dpadów to możemy przez stronę BDO zaktualizować wniosek (tylko dla działu XII – odpady wytworzone poza instalacją)

Logujemy sie w systemie Logowanie

Wybieramy: Opcje>Wybierz (w prawym dolnym rogu) aby wejść do BDO naszej firmy:

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Klikamy na Ewidencja odpadów>Karty ewidencji>Katy ewidencji odpadów i klikamy na Nowa karta

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



KEO musi być stworzona w momencie wytworzenia odpadu albo gdy odpad został wytworzony w roku poprzednim i nie przekazany. KEO jest powiązana z kodem odpadu. Dodając nową KEO uzupelniamy pola w czerwonej ramce i wybieramy Zapisz

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Wybieramy z listy KEO z wytwarzanym kodem odpadu i wybieramy Opcje>Szczegóły

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Tam wybieramy Wytworzone i Nowy wpis

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



Wypelniamy pola w czerwonej ramce

Geomar Recykling - przewodnik po BDO



W dużym uproszczeniu pole z masą wytworzonych odpadów w związku z eksploatacją instalacji wypełniają firmy które maja decyzje administracyjne dot. gospodarki odpadami a poza instalacją – firmy które na wniosku rejestracyjnym do BDO wypełniały dział XII

W wszystkich dokumentach odpadowych masa jest podawana w jednostce Mg (mega gram) zwyczajowo nazywana toną. 100 kg = 0,1 Mg

B. Przekazanie odpadu poprzez KPO

Najpierw tworzymy planowaną KPO zaznaczając Karty przekazania>Karty przekazania odpadów>Nowa Karta

(Zdjecia znajdziemy w instrukji PDF JAK POWADZIĆ EWIDENCJĘ ODPADÓW W FIRMIE W OPARCIU O BDO)




Planowane KPO można dowolną ilość razy edytować, poprawiać do momentu wygenerowania potwierdzenia

Schemat postępowania z KPO przez wytwórcę odpadu jest następujący: KPO planowana -> KPO zatwierdzona -> wygenerowanie potwierdzenia dla kierowcy firmy
odbierającej odpady

Po kliknięciu NOWA KARTA otwiera nam się formularz do uzupełnienia.

Pole w czerwonej ramce jest uzupełnione naszymi danymi i nic nie musimy tam wprowadzać




Poniżej wprowadzamy dane transportującego odpady. Jeżeli sami transportujemy odpady wpisujemy nasze dane. Każdy wytwarzający odpady może je transportować swoimi pojazdami. Należy pamiętać że w przypadku transportu odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg, samochód musi zawierać tabliczkę ODPADY. W przypadku przewożenia odpadów niebezpiecznych samochód musi mieć ZAWSZE tabliczkę.

Poniżej link do artykułu:

https://40ton.net/juz-od-24-stycznia-nowe-wymagania-w-transporcie-odpadow-dotyczace-oznakowania-ciezarowek/

Następnie uzupełniamy dane przejmującego odpady pamiętając o właściwym wprowadzeniu nazwy miejsca prowadzenia działalności.




NAJLEPIEJ JEST POPROSIĆ PRZEJMUJACEGO ODPADY O WSKAZANIE NP. PRZEZ EMAIL JAKIE MIEJSCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAMY WSKAZAĆ. SKRÓCI NAM TO PRACĘ PONIEWAŻ KPO Z WYGENEROWANYM ZLECENIEM TRANSPORTOWYM ZE ZŁYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NALEŻY ODRZUCIĆ I CAŁY PROCES PRZYGOTOWYWANIA KPO ROZPOCZĄĆ OD NOWA PONIEWAŻ PRZEJMUJĄCY ODPAD TAKIEJ KPO NAM NIE POTWIERDZI

Ostatnim elementem formularza KPO są informacje dotyczące odpadów

Wypełniamy wszystkie pola zaznaczane w ramce. Jeżeli nie znamy masy, musimy oszacować tą wartość. Obowiązkowo musi się znaleźć numer rejestracyjny samochodu
transportującego odpady




Tak przygotowaną KPO zapisujemy. Kiedy jesteśmy pewni że wszystkie wartości są poprawne możemy KPO zatwierdzić i wygenerować zlecenie transportowe.

NASTĘPNE KROKI WYKONYJE ODBIORCA ODPADÓW



Na stronie projektu Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy udostępnił film instruktażowy przybliżający działanie modułu ewidencji:




Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy przygotował również serię filmów instruktażowych. (Dostępne są one również na stronie BDO oraz na kanale Youtube.

Nawigacja po systemie BDO (9:21)


Pierwsze logowanie do BDO (4:42)






Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO (2:48)






Moduł "Ewidencja odpadów" Karta Przekazania Odpadów (20:56)






Moduł "Ewidencja odpadów" Karta Przekazania Odpadów Komunalnych (20:55)






Moduł "Ewidencja odpadów" Karta Ewidencji Odpadów (23:22)






Więcej informacji na temat BDO na stronie ministerstwa: Ministerstwo Klimatu - BDO rusza zgodnie z
planem

Certyfikat bezpiczenstwa Zielona inicjatywa gospodarcza Kupuj odpowiedzialnie