AWIZACJA DOSTAWY

AWIZACJA DOSTAWY

Awizacji dostawy dokonasz kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, emaila lub bezpośrednio na miejscu w naszym biurze obsługi. Awizacja dostawy możliwa jest dla klientów zarejestrowanych w naszym systemie zarządzania zakładem Geosys, dla firm wystarczy podać nip i adres, dla osób fizycznych imię, nazwisko, adres, nr dowodu

WYCENA WG CENNIKA

WYCENA WG CENNIKA

Wycena skupowanych towarów odbywa się automatycznie w systemie Geosys , który jest zintegrowany z bieżącymi notowaniami metali bazowych oraz szlachetnych , jak również kursami walut obcych

PRZYJĘCIE/KLASYFIKACJA

PRZYJĘCIE/KLASYFIKACJA

Klasyfikacja i przyjęcie towarów dokonywane są przez klasyfikatora Geomar z wykorzystaniem systemu Geosys zintegrowanego z wagami i katalogiem produktów, dzięki czemu klient ma pełną przejrzystość transakcji i zgodność warunków z cennikiem

ROZLICZENIE

ROZLICZENIE

Przyjęcie dostawy do zakładu automatycznie generuje dokumenty magazynowe i rozliczeniowe dzięki czemu klient otrzymuje rozliczenie od razu po zakończeniu przyjęcia towarów

OGÓLNE WARUNKI SKUPU :

 1. Cennik skupu obowiązuje od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca i jest aktualizowany co miesiąc w oparciu o kursy giełdy LME Przy stanowisku wazenia/przyjęcia klasyfikator przyjmujący towar nie ma mozliwości negocjacji cen.
 2. Odpady przyjmujemy: Zakład Geomar Bodzanów : poniedziałek 10:00 - 14:30wtorek-piątek 7:30 - 14:30. Ze względu na bezpieczeństwo osoby przebywające w strefie przyjęcia towaru zobowiązane są bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu naszej firmy. Na stanowisku przyjęć moze przebywać tylko jedna osoba dokonująca sprzedazy towaru
 3. Odpady skupujemy od firm - na podstawie faktury VAT sprzedaży wystawionej w oparciu o nasz dokument PZ
 4. Odpady od osób prywatnych kupujemy na podstawie umowy kupna-sprzedaży - do awizacji dostawy i zrealizowania przyjęcia niezbędny jest dowód osobisty w celu potwierdzenia tozsamości klienta i zarejestrowania w systemie . Warunki finansowe ( cena, termin płatności itp ) ustalane są w momencie awizacji dostawy w biurze.
 5. Skupujemy wyłącznie złom z legalnego źródła, który jest własnością sprzedającego
 6. Odpady muszą byc wolne od zanieczyszczeń niebezpiecznych, radioaktywnych itp.
 7. Ważenie odpadów odbywa się w momencie skupu na wagach atestowanych znajdujących sie na wyposażeniu naszego zakładu. Wagi są zintegrowane z systemem obsługującym proces skupu
 8. Rekomendujemy awizowanie większych dostaw telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail co najmniej 1 dzień przed dostawą
 9. W przypadku dostawy nieposortowanej na rodzaje w/g naszego cennika skupu przyjmuje się cenę najtańszego asortymentu w mieszaninie jako cenę średnią za kg dostaczonego towaru

PACZKI KURIEREM:

 • nie skupujemy kurierem urządzeń w całości za wyjątkiem telefonów komórkowych
 • maksymalna masa jednej paczki do 25 kg
 • pokrywamy koszt kuriera
 • klasyfikacja i wycena dokonywane zdalnie ( telefonicznie, email itp ) mają wyłącznie charakter orientacyjny. Ostateczna klasyfikacja i wycena odbywają się według aktualnego cennika w chwili fizycznego przyjęcia towarów do naszego magazynu przez klasyfikatora
 • przyjęcie towaru odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas paczki
 • rozliczenie płatności do 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania podpisanych dokumentów dotyczących paczki
 • nadanie paczki oznacza akceptację ogólnych warunków skupu, po przyjęciu towarów w naszym zakładzie system generuje dokumenty rozliczeniowe i nie ma mozliwości odstąpienia od transakcji sprzedazy

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE SKUPU ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH:

 • płytki z telefonów komórkowych powinny być przygotowane bez blach, plastiku itp. Te płytki skupowane są w dwóch kategoriach :

Płytki z telefonów komórkowych klawiaturowych starych,

Płytki z smartfonów. W przypadku dostawy tych płytek w miksie przyjmujemy cenę płytek z smartfonów jako cenę za kg tego miksu.

 • telefony komórkowe typu starego - klawiaturowe powinny mieć usunięte baterie.
 • dyski twarde powinny być zdemontowane z kieszeni stalowych, plastikowych lub z innego materiału . W przypadku zanieczyszczeń cena jest obnizana o 50%
 • napędy cd, dvd, floopy powinny byc oczyszczone z obudowy plastikowej lub kieszeni stalowych
 • procesory powinny być przygotowane bez radiatorów
 • komputery kompletne powinny zawierać płytę główną, procesor, naped, zasilacz, pamięci. Może byc usuniety dysk twardy

ROZLICZENIE DOSTAWY TOWARU

 • dostarczone materiały do sprzedaży przyjmowane są w sektorze przyjęć A-B
 • po przyjęciu sprzedający udaje się do biura obsługi
 • w biurze obsługi sprzedający otrzymuje zapłatę za dostarczony towar gotówką lub przelewem ( firmy, fa vat ). Dostawy powyzej 5 tys złotych płatne gotówką nalezy zgłosić co najmniej 2 dni robocze wcześniej do biura obsługi w celu przygotowania środków, w przypadku niezgłoszenia zastrzegamy sobie prawo do płatności przelewem bankowym.